Vad är fördelarna med modulhus?

Modulhus är något som blivit allt vanligare, och vissa hävdar att dessa är bättre och smartare val än vad traditionella hus är. Vad är det då de som hävdar detta syftar på? Bland annat menar de att modulhus är enklare att tillverka och på så sätt även billigare. Det finns dock även de som hävdar att detta inte är fallet eftersom modulhus har dyrare månadshyror, men om vi ska hålla oss till de argument som modulhusens förespråkare använder så hävdar de som sagt att modulhus är lättare att tillverka och på så sätt också billigare. De tillverkas nämligen i en fabrik där man skapar husets olika delar. När samtliga delar sedan är klara så transporterar man dessa till den plats där huset i fråga är tänkt att stå, och så länge man där har en färdigställd yta för huset att stå på så är det sedan bara att sätta igång med ihop-monteringen. Man lyfter först delarna på plats med lyftkranar, och sedan är det bara att skruva ihop dem.

En annan fördel är att byggnationen av modulhus inte behöver anpassas efter väder på samma sätt som övriga hus, samt att det blir en betydligt mer gynnsam arbetsmiljö för hantverkarna som får bygga huset inne i en fabrik med skydd mot dåligt väder, snarare än ute bland regn, snö, storm, och andra svåra väderförhållanden.

Eftersom modulhus är lättare att bygga och sätta ihop är de även lättare att montera ner och frakta till en annan plats, något dess förespråkare också brukar nämna som en av dess fördelar. På grund av dess snabba tillverkningstid och dess mobilitet så har många även föreslagit modulhus som en utmärkt lösning på bostadsbristen. Om dessa verkligen är att föredra framför traditionella hus är dock alltså ett debatterat ämne, och det är helt enkelt upp till var och en att själva skaffa sig en uppfattning om detta.