Finansiera husrenovering med lån

Finansiera husrenovering med lån

Är du på väg att köpa ett fastighetsobjekt med renoveringsbehov? Vad ska du tänka på och vilka renoveringar är mer kostsamma än andra? Ett bra förhållningssätt är att göra en prioriteringslista. Vad gäller renoveringar av hus och fastigheter finns det egentligen endast två kategorier av renoveringar – funktionsrenoveringar eller utseenderenoveringar. Skillnaden mellan dessa två är att funktionsrenoveringar alltid ska komma i första hand.

Ett läckande tak, sprucken skorsten eller odränerad källare som leder till sättningsskador på huset är funktioner på fastigheten som måste åtgärdas omgående. Att måla om eller andra estetiska åtgärder är inte lika brådskande. Att man inte gillar utseendet på köket eller kulören på tapeter får helt enkel vänta om taket behöver bytas ut, läggas om eller om vatten tränger in i källare. Husfunktion och byggkonstruktion får inte ta skada, gå sönder eller bli försvagat. Denna typ av renovering ska prioriteras som nummer ett.

Går man i renoveringstankar eller planerar att köpa ett hus med renoveringsbehov kan det behövas lite extra planering. För det första bör man ta reda på hur omfattande, kostsam och stor husrenoveringen antas bli. Ta reda på detta genom att kontakta olika entreprenörer och begär offerter och kostnadsförslag på renoveringen. Tumregeln är att åtminstone få fram fem olika kostnadsförslag från fem olika entreprenörer. Jämför vad som ingår, tidsaspekt, kvalitet och prisnivå. Välj sedan entreprenör utefter detta.

Ofta behöver man ta ett mindre eller större lån i samband med en husrenovering. Samma sak gäller här: jämför. Ta in flera långivare och jämför. Det kan du t.ex. göra på sajten Creddit.se. Glöm inte bort att du är kund och alltid kan välja. Ställ långivarna mot varandra. Om någon ger bättre lånevillkor än er nuvarande bank. Ta upp det med banken. Berätta och kräv bättre lånevillkor. Därtill fungerar fastigheten i sig som säkerhet för banken och de borde ge er som låntagare mycket bra lånevillkor inför en husrenovering.