Välkommen till Stockholmshus 9

Välkommen till Stockholmshus 9

Det finns i huvudsak två alternativ på boende. Du kan antingen hyra eller äga din bostad. Hyr du till exempel en lägenhet, kallas det för hyresrätt, medan om du äger en lägenhet kallas det för en bostadsrätt. När du köper en bostadsrätt blir du medlem och ägare till en liten del av flerbostadshuset, som ägs av en bostadsrättsförening. Vad är då en bostadsrättsförening?

Det är en ekonomisk förening som äger en eller flera bostadshus eller småhus. Du som köper en lägenhet i en bostadsrättsförening blir då medlem och indirekt delägare till fastigheten med en liten andel. Du har rätt att sälja din lägenhet till en annan person, har du en önskan om att hyra ut din bostad i andra hand är det vanligtvis inga problem så länge det inte sker i vinstsyfte.

Ett köp av bostadsrätt är egentligen en överföring av både andel och medlemskap vid en försäljning och den nya ägaren måste godkännas av föreningen innan köpet kan gå igenom. Uppfyller den eventuelle köparen alla krav kan föreningen inte neka inträde. Alla medlemmar har rösträtt vid medlemsmöten och årsmöten och de kan även väljas in i bostadsrättsföreningens styrelse.

När du köper en bostadsrätt behöver du även betala en medlemsavgift till föreningen, till skillnad om du hade köpt ett hus. Avgiften är för det mesta lägre än för en likvärdig hyresrätt. Denna avgift bekostar bland annat fastighetens underhåll och eventuella lån. Det finns en bostadsrättslag som reglerar bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Vår ekonomi sköts av vår redovisningsbyrå i Stockholm.

För att få vara en bostadsrättsförening krävs det att föreningen består av minst tre medlemmar och minst tre lägenheter. Det ska finnas en styrelse med minst tre personer och där ska finnas en kunnig revisor. Det ska även finnas en ekonomisk plan som är registrerad hos bolagsverket. Föreningen är bokföringsskyldig och ska göra årsredovisning och revisionsberättelse.

Oavsett om du är alldeles nyinflyttad, en medlem sedan länge, eller kanske bara surfar förbi som spekulant på en bostadsrätt här i Årsta, så hoppas vi att du kommer att finna vår hemsida användbar.

Är du i behov av lägenhet i Örebro så vill vi tipsa om Byggnadsfirman Lund.

 

Vad är en bostadsrätt?

När du bor i en bostadsrätt är du medlem i en ekonomisk förening, det vill säga en bostadsrättsförening. Det är föreningen som äger fastigheten.

  • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.
  • Det är du som bestämmer om och när du vill reparera lägenheten.
  • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du kan få ut för den.
  • Alla bostadsrättsföreningens medlemmar har gemensamt ansvar för föreningen och fastigheten.
  • Vid föreningens årliga stämma beslutar medlemmarna om gemensamma frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet i föreningen.